Kariyer

Kredi Pazarlama Yöneticisi

Kredi Pazarlama Yöneticisi, kredinin pazarlanmasında sorumlu olan bir pozisyondur. Bu pozisyon, kredi pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, hedeflerin belirlenmesi ve yönetilmesi gibi görevleri üstlenir.

Kredi Operasyon Yöneticisi

Kredi Operasyon Yöneticisi, finansal kuruluşlarda kredi operasyonları departmanında görev alacak ve kredi süreçlerinin yönetilmesinden sorumlu olacak bir pozisyondur.

Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi

Mali Kontrol ve Raporlama Yöneticisi, şirketin maliyetlerini izleyen, raporlayan ve bütçe yönetimini sağlayan önemli bir pozisyondur. Bu pozisyon, finansal verilerin analiz edilmesi, raporlanması ve maliyet kontrolü konularında etkin bir şekilde çalışarak şirketin karlılığını artırmayı hedefler.

Muhasebe Yöneticisi

Muhasebe kayıtlarının kanun ve mevzuata uygun olarak zamanında, tam ve doğru olarak tutmak/tutulmasını sağlamak

Kredi Tahsis Yöneticisi

Kredi Tahsis Yöneticisi, finansal kuruluşlarda kredi tahsis süreçlerini yöneten ve denetleyen bir pozisyondur. Bu pozisyon, kredi başvurularını inceleyerek uygunluklarını değerlendirir, kredi limitlerini belirler ve kredi tahsis süreçlerini yönetir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Yenilik ve teknolojiyle sağlamlaştırdığımız yapımızı; güçlü bir organizasyon, verimli ekip çalışması ve güven odaklı yaklaşımla harmanlıyoruz. Çalışanlarımızın takım bilincini oluştururken, temeli bireysel saygı ve sorumluluğa dayanan işgücünü bünyemize kazandırmaya önem veriyoruz. Ancak mutlu çalışanlarla, verimlilik ve karlılık artışı sağlayarak, paydaşlarımız için değer yaratacağımıza inanıyoruz.

İşe Alım Süreci

Girişimci, yeniliğe açık, kendini geliştiren ve işini tutkuyla yapan insan kaynağını bünyemize kazandırırken, toplumsal eşitliğe verdiğimiz değer paralelinde eşit ve adil değerlendirme süreçlerini uyguluyoruz. Çalışan adaylarımıza işe alım ve uyum sürecinin her aşamasında gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz.

Eğitim ve Gelişim

En büyük sermayemizin insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerine imkân tanımak ve sağlam temellere dayalı iş birliğinin hâkim olduğu bir çalışma ortamı sunmak önceliğimiz. Bunun için kaliteli insan gücünü grubumuza kazandırdıktan sonra, çalışanlarımızın verimliliklerini artıracak aksiyonlar alıyoruz. Bu amaçla kurduğumuz “Emir Akademi” ile belirli aralıklarla çalışanlarımızın gelişimine ve kariyer hayatlarına destek sağlayacak eğitim programları düzenliyoruz.

Performans ve Kariyer Yönetimi

İş motivasyonunun ve çalışma verimliliğinin şirketimize olan bağlılığı artırdığını ve iş yaşam dengesini olumlu etkilediği bilincinden hareketle performans değerlendirme sürecimizi uyguluyoruz. Tüm çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerini ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmelerini, performansları hakkında yapıcı ve zamanlı geribildirim almalarını sağlayacak sistemleri iş yapış şekillerimize entegre ettik. Buna göre terfi değerlendirme komitesinde genellikle iç kaynaklardan kariyer imkanları sağlanıyor ve etkin yetenek yönetimi uygulamalarıyla geleceğin liderleri çalışanlarımız arasından belirleniyor.