Şirketler

Emir Varlık Yönetim

Emir Varlık Yönetim A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 10.03.2017 tarihli ve 7265 sayılı kuruluş iznine uygun olarak kurulmuş bir varlık yönetim şirketidir. Kişi ve kurumlara özel ödeme planları sunan Emir Varlık Yönetim, dürüstlük, şeffaflık ve kaliteli hizmet anlayışıyla müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, kendilerini her an özel hissetmelerine yardımcı olur.

Emir Varlık Yönetim, tüm kişi ve kurumların ödeme gücüne ve borcuna göre en makul ödeme planını hazırlar, onlara uygun süre zarfları belirleyerek borçlarını çözmeyi hedefler. Bu kapsamda, müşterilerden gelen farklı ödeme taleplerini değerlendirerek, tüm kesimlerin bütçesine uygun bir yapılandırma planı oluşturur, finansal özgürlüğün yaşandığı bir dünya yaratır. Müşterilerine çözüm ve empati odaklı yaklaşan Emir Varlık Yönetim, maddi kayıpların temelini araştırarak, onların problemleri yerine çözümlere odaklanmalarını sağlar.

Emir Varlık Yönetim, kurum ve kişilere özel ödeme seçenekleriyle, müşterilerinin finansal özgürlüğünü yeniden keşfetmelerini sağlar. Bunu belgelere dayandırarak, kişilerin ve kurumların yeniden finansal istikrara kavuşmalarına yardımcı olur.


https://www.emirvarlik.com/

Pratik Finansman

Pratik Finansman A.Ş. her türlü mal ve hizmet alımı amacıyla gerçek ve tüzel kişilere finansman sağlama faaliyeti gösteren kredi kuruluşudur. Şirket, mal ve hizmet finansmanı konusunda uzmanlaşan kadroları ile banka ve diğer finansal kuruluşlardan farklı bir iş modeliyle satış noktasında ve satış ile eş zamanlı olarak müşterilerine hızlı ve esnek finansal çözümler üretmektedir. Tüketicilere doğrudan finansman sağlanarak, üretici/satıcı firmalar üzerindeki finansman yükü hafifletilmekte ve bu firmaların asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretim ve verimliliğin artmasına katkıda bulunulmaktadır.


Pratik Finansman A.Ş., dijital finansman platformu olarak, elektronik cihazlar, dayanıklı tüketim malları, mobilya vb. ürünlerin satışlarından oluşan mikro krediler pazarı öncelikli alanlardır. Finansal ekosisteme dâhil olmayan kullanıcılar, özellikle öğrenci, ev hanımı gibi geliri olsa da bankalardan finansman ihtiyacını karşılayamayan kesimler ve Z kuşağının beklentileri karşılanmaktadır. Finansal tüketicilere teknoloji, turizm, eğitim, sağlık, moda ve dekorasyon gibi farklı sektörlerde kullanabilecekleri hazır kredi limitleri tanımlanmaktadır.

Alfin Sigorta

2023 yılında kurulma aşamasında olan Alfin Sigorta dünyada yaygın olarak kullanılmakla birlikte ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan finansal sigortalar özelinde faaliyet göstermek üzere kurulmuş bir sigorta şirketidir. Kurduğumuz bu yeni sigorta şirketimizde ticari hayatta çok önemli bir risk unsuru olan alacak riskinin yönetimi için konvansiyonel ürünlerin yanı sıra yenilikçi ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca diğer önemli bir finansal sigorta ürünü olan Kefalet Sigortası ile de başta müteahhitlerimiz olmak üzere ticari hayatlarında teminat mektubu ihtiyacı bulunan tüm potansiyel müşterilerimize destek olmak, bu alandaki önemli gördüğümüz bir boşluğu doldurmak istiyoruz. Bu faaliyetlerimizi Alfin Sigortanın güçlü sermaye yapısı, çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve deneyimli ve enerjik insan gücümüzle etkin bir şekilde gerçekleştireceğimize ve önceliklendirdiğimiz müşteri memnuniyeti ile bu alanda ülkemizde çok önemli bir aktör olacağımıza inanıyoruz.

Koda Teknoloji

Ergün Holding bünyesinde yer alan Koda Teknoloji, 2021 yılında Emir Varlık Yönetim şirketinin bilgi teknolojileri ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerine başladı. Bugün YTÜ Yıldız Teknopark çatısı altında geliştirmekte olduğu yenilikçi teknoloji hizmetlerini müşterilerine sunan Koda Teknoloji, ülkemize katma değer sağlayacak bilgi ihtiyacını ve ileri teknoloji gereksinimlerini karşılamaya yönelik teknoloji şirketlerinden biri olma hedefiyle hizmetlerini geliştiriyor. Yenilikçi ve özgün bakış açısıyla dijital iş yapış şekillerini geliştirmek isteyen tüm şirketlere kendi bünyesinde ürettiği teknolojileri sunuyor.

Yenilikçi ve özgün bakış açısıyla dijital iş yapış şekillerini geliştirmek isteyen tüm şirketlere kendi bünyesinde ürettiği teknolojileri sunuyor.


https://www.kodateknoloji.com/Ergün Ventures

Ergün Ventures olarak getirisi yüksek alanlarda uzun vadeli iş birliği yaparak büyümeyi ve kazancı paylaşmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak şirketlere, projelerini geliştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlıyoruz. Sahip olduğumuz kaynak, bilgi, tecrübe ve deneyimlerden girişimcilerin en uygun şekilde faydalanması için iş birlikleri geliştiriyoruz. Etkin portföy yönetimi ve kurumsal yapımız ile geleceğine inandığımız girişimci şirketlerin kurum kültürünü olgunlaştırıyoruz. Faaliyet gösterdiği sektörde güçlü bir konuma sahip, nakit yaratan ve karlı olan, sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilecek potansiyeli olan orta ölçekli şirketlerden portföy oluşturmak ve bu şirketlere finansman sağlamak bizim için önceliklidir. Rekabetçi ürünler veya hizmetler ile niş alanlarda faaliyet gösteren şirketlere odaklanılmaktadır. Objektif değerleme ve çarpan etkisi analizleriyle çıkışta fiyat avantajı ve alternatif çıkış fırsatları gözetilir.


https://www.ergunventures.com/

Emir Alacak Yönetim

Alacak yönetimi, alacakların zamanında, etkin ve planlı bir şekilde tahsil edilebilmesi için gerekli organizasyonun ve sistemlerin kurulması, süreç ve işlemlerin yönetilmesidir. Özellikle müşteri, işlem hacmi ve cirosu yüksek şirketlerde, satış, pazarlama, operasyon yönetimi kadar hayati derecede önemli ve profesyonel yetkinlik gerektiren bir iştir. Profesyonel alacak yönetimine yeterince önem vermeyen şirketlerde, nakit açığına düşenler iflasa sürüklenir. Alacakların zamanında ve etkin şekilde toplanamaması bütçe dengelerini bozar, maliyetleri arttırır, kârlılığı düşürür, müşterilerin kaybedilmesi süreci hızlanır.

Bu kapsamda hizmet veren Emir Alacak Yönetim;

  • Erken Dönem Tahsilat Hizmetleri (Arama, SMS ve IVR),
  • İdari Dönem Tahsilat Hizmetleri (Arama, SMS, Mail ve Mektup),
  • Yasal Dönem Tahsilat Hizmetleri (Tahsilat Araması, Haciz, Mektup),
  • Temlik dosyaları (Takip Yenileme, Tahsilat Araması ve Haciz),
  • Araştırma / İstihbarat (SGK, Adres Tespit, Mal Varlığı Tespit, Telefon Numarası Tespit)

Konularında tahsilat hizmetlerini gerçekleştiriyor.


https://www.emiralacak.com/

Nuvo Enerji

Çevreye dost enerji üretimi hedeflerini içeren yenilenebilir enerji yatırımları alanında büyüyebilmek adına 2023 yılının Aralık ayında Nuvo Enerji şirketini kurduk.

Özellikle rüzgâr, güneş ve hidroelektrik santralleri ile yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini , doğal kaynakların bilinçli kullanımını, çevre dostu teknolojiler ve yeşil ekonomi çözümleri üzerine odaklanmayı ve bu alanda sektörde öncü olmayı hedefleyerek yola çıktık.


Hipicon

Hipicon, 2015 yılından beri kullanıcılarına daha özgün ve kaliteli bir yaşam tarzı sunmayı hedefleyen bir online alışveriş platformudur.
Moda, ev, yaşam, çocuk, sanat gibi kategorilerde 2000'den fazla aktif markaya ve geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Türkiye’nin ilk tasarım pazaryeri Hipicon, özenle seçilmiş ürünleri yurtiçi ve yurtdışı kullanıcıları ile buluşturmaktadır.
Hipicon, her geçen gün hem kullanıcı hem marka anlamında daha geniş kitlelere ulaşarak iyi tasarım ile daha kaliteli bir yaşam sunmaya devam etmektedir.


https://www.hipicon.com/
image description