Şirket Profili

Hakkımızda

Finans sektörüne 2017 yılında Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin kurulmasıyla adım atan Ergün Holding, finansal hizmetler ve teknoloji alanında hızla büyümesini sürdürüyor. Grup şirketleri olan Emir Varlık Yönetim, Emir Alacak Yönetim, Koda Teknoloji ve Pratik Finansman ile şeffaf kurumsal yönetim, müşteri memnuniyeti ve toplumsal sosyal sorumluluk bilinciyle ülkemize katma değer sağlayacak başarılara imza atmak için çalışıyor.


Ana iş kollarında yatırım yapma, yeniliği ve dijitalleşmeyi destekleme ve tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etmeyi hedefleyen Holding şirketleri; değer odaklı yaklaşımla kaliteli hizmet, güvenilirlik ve iş mükemmelliği modelini tüm iş sistemine entegre ediyor. Bu yolda sorumlu, girişimci ve takım kültürüyle başarıya ulaşan insan emeğine verdiği destek ve değerle tüm iş süreçlerini sorumluluk duygusu ve tutkuyla sahipleniyor.

Değerlerimiz

Bizi Biz Yapan Değerlerimiz

Holdingin çatısı altında yer alan şirketlerimiz ile değerlerimizin ve ilkelerimizin ışığında büyük bir özveri ile ilerliyoruz. Bu uğurda hızla değişen ve dönüşen inovasyon beklentilerine en uygun yanıtı verebilmek için mevcut bilgi birikimimizi, teknolojik alt yapımızı ve hizmet kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Müşteri ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi karşılıklı güven, dürüstlük, eşitlik, adalet ve şeffaflık gibi etik ilkeler üzerine inşa ediyoruz. Uluslararası standartlarda kurumsal yönetim, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile faaliyetlerimizi yürütmeye gayret ediyoruz.


Türkiye’nin en önde gelen holdingleri arasında olmayı hedefliyor ve gelecekte de tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya devam etmeyi istiyoruz. Ülkemizin yeni istihdam alanları oluşturmasına katkı sağlayarak, yerel ekonominin gelişmesi için çalışıyor, sosyal ve ekonomik kalkınmanın da önemli bir parçası olmayı ulvi bir amaç olarak görüyoruz.


Kültürümüzün temelini oluşturan ve tüm faaliyetlerimize yön veren değerlerimiz:

  • - Paydaşlarımızla empatiye dayalı ilişki geliştirmek
  • - Paydaşlarımızın fikir ve önerilerine önem vermek
  • - Müşteri memnuniyetini en ileri seviyeye taşımak
  • - Yasal düzenlemelere ve ilgili mevzuata özenle uymak
  • - Tüm faaliyetlerimizde “Güven” kazanmak
  • - İş yaşamında şeffaf ve hesap verebilir olmak
  • - Saygılı ve etkili iletişim diliyle insana ve emeğe değer vermek
  • - İş birliği ve takım çalışmasıyla sonuç odaklı - verimli çalışma ortamını sürdürmek
ÖZBEY ERGÜN (KURUCUMUZ)

1989 yılında “İstanbul”da doğan Özbey Ergün, The George Washington University – School of International Business and Finance alanında eğitimini “2011” yılında tamamlamıştır. “2011-2015” yılları arasında World Bank Group’ta (Dünya Bankası/IFC) çalışmıştır. Türkiye’de ise kamu ve özel bankaların çeşitli departmanlarında muhtelif görevlerde bulunmuştur. 2017 yılında Emir Varlık Yönetimi, 2020 yılında Emir Alacak Yönetimi kurarak Genel Müdür pozisyonunda görev yapmaktadır. Finans ve teknoloji alanlarında yatırım yapması amacıyla Ergün Holding şirketini 2021 yılında faaliyete geçirmiştir. Finans sektörü başta olmak üzere, şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, teknolojik ve dijital çözümler sunmak üzere 2022 yılında Koda Teknoloji Çözümleri şirketi ile dijital dünyada yer edinmeye başlamıştır. Son olarak 2023 yılının son çeyreğinde eğitim, çevre ve kültür konularında faaliyet göstermesi için Ergün Vakfını; topluma ve çevreye dost enerji üretimi hedeflerini içeren yenilenebilir enerji yatırımları için ise Nuvo Enerji şirketini kurmuştur.


CEMİL ÖZDEMİR

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra 1985 yılında başladığı bankacılık mesleğini 1995 yılına kadar Bankalar Yeminli Murakıbı olarak sürdürmüştür. Daha sonra 1995-2011 yılları arasında çeşitli kamu ve özel banka ve iştiraklerinde Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. İcra Kurulu Başkanı olarak 2012 yılında Altınhas Holdingin kuruluş çalışmalarını başlatarak Holdingin Faktoring ve Varlık Yönetim şirketleri ile Kıbrıs’da bir banka kuruluş çalışmalarını tamamlamıştır. 2017 yılında Emir Varlık Yönetim AŞ nin kuruluşunu gerçekleştirmiş ve halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Ergün Holdingin kuruluşu ile birlikte de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini üstlenmiştir.


NEVZAT SAYGILIOĞLU

1953 yılında Erzurum'da doğan Nevzat Saygılıoğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 1974 yılında bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Muavini olarak göreve başlamış, daha sonra hesap uzmanlığı ve baş hesap uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1986 yılında Gazi Üniversitesi'nde Doktora yapan Saygılıoğlu, 1989 yılında Doçent olmuştur. 1986-1994 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde yöneticilik yaptıktan sonra, 1994-1997 yıllarında Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar yardımcılığı, 1997-1999 arasında Gelirler Genel Müdürlüğü, 1999 yılında 3 ay kadar bir süreyle Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, 1999-2000 yılları arasında Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı, 2000-2004 arasında da Gümrük Müsteşarlığı görevinde bulunmuştur. 2004 yılından bu yana da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Profesör olarak görev almıştır. 2017 yılında Emir Varlık Yönetimi A.Ş’ de Yönetim Kurulu üyesi olduktan sonra 2023 yılı itibariyle Ergün Holding yönetim kadrosunda göreve başlamıştır.


ERDOĞDU PAKER

Son 19 yılı Akbank’ta olmak üzere bankacılıkta 30 yılı aşan deneyiminin ardından, 2021 yılından bu yana PWC – Strategy & , BCG (Boston Consulting Group) gibi strateji danışmanlığı yapan şirketlere proje bazlı kıdemli danışmanlık, finansal teknoloji şirketlerine danışma kurulu üyeliği, tüzel şirketler ile STK’lara yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1990 yılında mezun olan Erdoğdu Paker, aynı Üniversitede İş İdaresi MBA sertifika programını 1992 yılında bitirmiş ve halen derslerini tamamladığı Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü – Bankacılık ana bilim dalında “ Türk Bankacılık Sektöründe Takibe Düşen Alacaklar Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezini yazmaktadır. Paker, içinde INSEAD Business School’dan alınan iki yıla yaygın “DNA Of Leaders” eğitimi de dahil olmak üzere çok çeşitli liderlik, yönetim, finans – bankacılık eğitimleri almıştır. 2024 yılı itibariyle Ergün Holding yönetim kadrosuna katılmıştır.


ENİS GÜLTEKİN

1976 Kars doğumlu Enis Gültekin, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. ABD'de Illinois Üniversitesinde Finans dalında yüksek lisans yapan Gültekin, çalışma hayatına 1998 yılında Türk Eximbank'ta Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999 yılında mülga Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'na ve sonrasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu'na geçti. Burada Bankalar Yeminli Başmurakıplığı'na kadar yükselen Gültekin, 17 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş, 2021 yılının Haziran ayında bu görevden ayrılmıştır. 2022 yılı Kasım ayında çalışma hayatına SEDDK’da danışman olarak devam etmiştir. 2023 yılı itibariyle ise Ergün Holding yönetim kadrosunda göreve başlamıştır.


MEHMET CANTEKİN

Bankacılık-finans ve ödeme sistemleri alanında 28 yıllık deneyimine sahip olan Mehmet Cantekin, profesyonel kariyerine 1992 yılında Bankalar Yeminli Murakıbı’nda (BDDK) başladı. Kurumda geçen 13 yılın ardından 2006 yılında BDDK Denetim Dairesi Başkanlığı’na atandı. 2007-2014 yılları arasında Vakıfbank’ta genel müdür yardımcılığı görevini üstlenen Cantekin daha sonra sırasıyla; Turkcell Grup’ta İç Denetim Direktörü (2014-2016), Turkcell Finansman A.Ş.’de Genel Müdür (2016-2018) ve Turkpara Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu’nda (2019-2020) ve Alternatif Lease’de (2019-2022) Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar yöneticilik yaptı. 2023 yılı itibariyle ise Ergün Holding yönetim kadrosunda göreve başlamıştır.


KAMİL YILMAZ

1970 yılında Yozgat’ta doğan Kamil Yılmaz, lise öğrenimini Ankara Maliye Meslek Lisesi’nde 1987 yılında tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat-Bankacılık bölümünde yapmıştır. 1987 yılında Maliye Bakanlığı’nda çalışma hayatına atılmıştır. Bu kurumda 10 yıl görev yaptıktan sonra 1996 yılında Vakıfbank ile başladığı bankacılık mesleğini 2015 yılına kadar çeşitli kamu ve özel sektör bankalarında Müfettiş, Müdür, Birim Müdürü Denetim Kurulu Uyesi unvanlarında görev yaparak sürdürmüştür. 2015-2017 yılları arasında Altınhas Holdinge bağlı Birikim Varlık Yönetim A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Emir Varlık Yönetim A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Kamil Yılmaz, halen bu görevinin yanı sıra; Koda Teknoloji Çözümleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Ergün Holding’de de CFO olarak görev yapmaktadır. Kamil Yılmaz Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi belgelerine sahiptir.

Başkanın Mesajı

Özbey ERGÜN

Finansal hizmetler ve teknoloji alanında ülkemize, insanımıza değer katacak girişimlere imza atmak amacıyla yola çıktık. Bu çerçevede yol haritamızı oluştururken, çağdaş tekniklerle insanımıza hak ettiği en iyi finansal hizmeti sunmayı temel hedefimiz olarak belirledik.


Hızlı ve esnek finansal ürünler ve dijital dönüşüm yatırımları ile müşterilerimize her platformda en yaratıcı çözümlerle yarının değerlerini yaratmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla çalışan şirketlerimiz bireylerin ve firmaların borç ödeme imkanlarını artırmaya yönelik çağdaş ve dinamik çözümler sunarak bireyleri ve kurumları ekonomiye kazandırmaktadır.


Büyük bir heyecanla çıktığımız yolda ilk olarak 2017 yılında varlık yönetim sektörünün 13. Şirketi olarak Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ yi kurarak işe başladık. Sektördeki 6. Yılında Emir Varlık Yönetim; satın aldığı portföyler, insan kaynağına yaptığı yatırımlar, göz alıcı tahsilat performansıyla adından söz ettiren, belli başlı büyüklük ve rasyolarda öne çıkan şirketlerden biri oldu. Hızla dönüşen ve değişen dünyada; başta finans sektörü olmak üzere, çoklu veriyle çalışan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, kendilerine özgü teknolojik ve dijital çözümler sunmak üzere 2022 yılında Koda Teknoloji Çözümleri şirketini kurduk. Yanı sıra yeni nesil girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla teknoloji ve finans alanlarında büyümeyi amaçlayan yerli girişimleri destekleyip, hak ettikleri büyüklüklere sağlam ve emin adımlarla ilerlemeleri için destek olacağız.


Alacak yönetimi alanında eğitimli, nitelikli ve deneyimli ekiplerle; hizmet sağlayıcı finans dışı kuruluşlar başta olmak üzere, muhtelif sektörlerdeki şirketlerin gecikmiş veya tahsil edilememiş alacaklarını takip ederek ticaret hayatını kolaylaştırıyoruz.


Yarattığımız katma değerlerle sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında Türkiye’nin yükselen örnek değeri olmak gayesiyle, öncelikle kırsal alanlara okul yardımları ve akademik başarısı yüksek maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere burs desteği sunarak geleceği inşa etmeyi planlıyoruz.


Önümüzdeki dönem için planlanan ve ortak geliştirilecek projelerde katılımcı, girişimci, üretici, kaliteyi gözeten, geliştirici ve yaratıcı bir anlayışın uygulanması ve yerleşmesi vizyonuyla çok yönlü iş birlikleriyle finans ekosisteminde önemli oyunculardan olmak için çalışıyoruz.


Her zaman insan kaynağımızla, yetkinliklerimizle, başarma arzumuz ve performansımızla öncü olmayı, sürekli gelişmeyi, yenilikçiliği, kalkınma odaklı olmayı ve şirketlerimizle gelecekte üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Değerlerimizden ve ekiplerimizden aldığımız güçle, faaliyetlerimizi en verimli şekilde sürdürmeye, geleceğimiz için değer üretmeye devam edeceğiz.


Bizlere güvenen ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza Ergün Holding adına teşekkürlerimi sunarım.
Kilometre Taşlarımız

2024
• Ergün Ventures, Hipicon'a 1 milyon dolar tutarında yatırım yaptı.
• Holding bünyesinde Pratik Finansman şirketini kurduk.
• Emir Varlık Yönetim 26 farklı kurumdan, 74 adet portföy satın alarak, anapara büyüklüğünü 6 milyar TL’ye, toplam alacak büyüklüğünü 20 milyar TL büyüklüğüne ve müşteri sayısını da 400 bin kişiye ulaştırdı.
• Kadın çalışan oranını yüzde 71’e yükseldi.

2023
• Yarattığımız katma değerlerle sosyal, kültürel ve eğitim alanlarında Türkiye’nin yükselen örnek değeri olmak gayesiyle eğitim, çevre ve kültür konularında faaliyet göstermesi için Ergün Vakfı kurulmuş ve ilk etapta 110 öğrenciye burs verilmiştir. Kurulduğumuz günden bu yana öncelikle kırsal alanlara okul yardımlarında bulunduk.
• Üst üste sergilediğimiz ayrıcalıklar ve değerlerin sayesinde Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™ 2023 Ödülü’ne de layık görüldük.
• Üst üste geçirdiğimiz denetimler sonrasında 2. Kez ISO Entegre Yönetim Sistemleri sertifikalarına sahip olduk.
• Sponsoru olduğumuz Avrupa TGA (Tahsili Gecikmiş Alacak) sektörü üzerine olan NPL EUROPE konferansında ülkemizi yeniden tek varlık yönetimi şirketi olarak temsil ettik.

2022
• Emir Varlık olarak yıl içinde 10 adet yeni portföy satın aldık ve yaklaşık 300.000 adet müşteri ve 3,5 milyar TL anapara tutarında portföy büyüklüğüne ulaştık.
• Çalışanlarımıza sunulan değerlerin yanı sıra ayrıcalıklı çalışma koşulları sayesinde “Great Place to Work® Türkiye’nin En İyi İşverenleri™” 2022 Ödülüne layık göründük. Aynı zamanda “Workplaces for Millennials™” 2022 ödülü ile Y Kuşağının tercih ettiği 7. sırada yer alan, ardından sektörel anlamda da Finans ve Sigorta ‘nın En İyi İşverenleri Ödülü 'ne sahip olduk.
• Şirketimizi Uluslararası Standartlara ulaştırmak adına attığımız adımların güçlü bir parçası olan ISO Entegre Yönetim Sistemleri sertifikalarını aldık. - 27001:2013, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) - 9001:2015, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) - 10002:2018, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi (MMYS) - 22301:2019, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)
• Bankalar ve yatırımcılar nezdinde itibarımızı koruyup finansal kaynaklarımızı çeşitlendirdik. SPK’dan 250 milyon TL’lik tahvil ihraç izni aldık.
• Hızla dönüşen ve değişen dünyada; başta finans sektörü olmak üzere, çoklu veriyle çalışan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, kendilerine özgü teknolojik ve dijital çözümler sunmak üzere 2022 yılında Koda Teknoloji Çözümleri şirketini kurduk.

2021
• Sponsoru olduğumuz NPL EUROPE 2021 konferansında ülkemizi temsil ettik.
• Emir Varlık olarak pandemi dönemine rağmen başarılı bir büyüme ivmesi elde ederek, portföy anapara büyüklüğünü 1,6 milyar TL’ye yükselttik.
• Finans, teknoloji ve enerji alanlarında yatırım yapması amacıyla Ergün Holding şirketini kurduk.

2020
• 2017 yılından bu yana teknoloji, insan kaynağı ve kurumsallaşma alanında yatırımlarımızı arttırarak en dijital ve en mutlu personeli çalıştıran varlık yönetim şirketi olma yolunda büyük adımlar attık.
• Personel sayımızı yaklaşık 5 katına çıkararak güçlü bir ekip ruhu ve şirket kültürü oluşturduk.
• Mart ayında tüm dünyayı sarsan pandemi sebebiyle hibrit çalışma modele geçiş yaparak teknoloji yatırımlarımızı her alanda arttırmaya başladık.
• Sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya başladık.
• Emir Alacak Yönetim A.Ş.’ yi kurarak finansman alacakları için yasal dönem tahsilat hizmeti vermeye devam ettik.

2017
• Büyük bir heyecanla çıktığımız yolda varlık yönetim sektörünün 13. Şirketi olarak Emir Varlık Yönetim A.Ş.’ yi kurarak işe başladık.
• Yirmi kişilik çekirdek bir kadro ile temel taşlarımızı inşa etmeye başladık.
• Türkiye Finans, Yapı ve Kredi, Denizbank, Fibabanka gibi büyük bankalardan ticari ve bireysel portföyler satın aldık.